Sunday, May 11, 2008

קצת זמן לפני עבודה

קבלתי חפשה ליום הזיכרון וגם יום העצמות אבל אני מרגיש כמו זה לא מספיק
איפה היה את הזמן רץ

אמנם אחרי החפשה כשחוזר לעבודה זה קשה
בכלל אני משנה כשאני מגיע במשרד אבל עכשיו אני רוצה להשאר בבית

No comments: