Thursday, May 1, 2008

העבודה שלי

כך, השאלה, מה אני מתעסק מיום ליום? זה תלוי על המצב ומה צרך. לפני שבוע סיירתי את המעבדות לציודים שאכיל במשך חול המועד. חפשתי בלוד וגם בכפר בן נון ליומיים. עם היו בעיות היה עלי להסיר ולתקן את הציד מַמעבדה.

השבוע שעבר, שמעתי יהיו הרבה דברים לעשות בגלל החופש של הכותב הדו"חות. הפקדתי לכתוב דו"חות וגם בדיקות. ואז הייתי בחופש לפני שבועים אעבוד בחל המועד. סיקרתי כל העבודה ואמרתי לעצמי, "האנשים פה צריכים להקל את העבודה."

השבוע הזה התעסקתי עם דו"חות וגם בדיקות לשמים. היו מנהלים שבקרו החברה מאנגליה. להתכוון אותם הזזנו שולחנות מחדר אחד לחדר אחר. הרגשתי כמו גמל או חומר אבל לא איכפת לי כי אני אוהב להתאמן ולא עשיתי אז מרץ. כי אני גדול שימשתי לסדר את התנועה ואני נקרא שמשון או איש גדול.

ביום ראשון ויום רביעי אחרי אני עובד אני מאומן באמנות לחימה קורא אביר. השיעור בתל אביב שתי וחצי שעות וזה קשה לרכב ממעלה אדומים מוקדם בבוקר, לעבוד לשמונה שעות, ואחרי-כן להתאמן, אבל אני אוהב מה אני עושה.

No comments: